• 20220119143449595 ស៊ូយ៉ុង

ប្រវត្តិនៃការអភិវឌ្ឍន៍

ប្រវត្តិនៃការអភិវឌ្ឍន៍

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង Lighting City- Guzhen, ZhongShan

យើងបានពង្រីកបន្ទប់តាំងបង្ហាញរបស់យើងនៅក្នុងផ្សារទំនើប Star Alliance 1200 ម៉ែត្រការ៉េ

យើង​មាន​ហាង​ផ្តាច់​មុខ​ម៉ាក​យីហោ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​លំដាប់​ទី​មួយ​ដូច​ជា​: ទីក្រុង​ប៉េកាំង​, Shenzhen​, GuangZhou​, HangZhou ល​។

យើងបានបង្កើតយីហោសាខា - Aurora